วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

น้ำตกเก้าชั้น

น้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้าโจน (เก้ากระโจน) ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก หมู่ 7 ตำบลผาผึ้ง เลยจาก ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ไปประมาณ 1 กิโลเมตร  เป็นน้ำตกขนาดกลาง นับรวมได้ 14 ชั้น ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร แต่สามารถท่องเที่ยวได้ 9 ชั้น เนื่องจากชั้นบนเป็นเขาสูงชันและเหวลึก
น้ำตกมีน้ำตลอดปี ปริมาณน้ำจะมากในชั้นบนๆ  หินบริเวณน้ำตกเป็นหินแกรนิต แต่เดิมน้ำตกนี้รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวกะเหรี่ยง ต่อมาบริษัทต่างชาติเข้ามารับสัมปทานเหมืองแร่ (ชาวกระเหรี่ยงเรียก เหมืองนายห้างฝรั่ง) เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484  ต่อมาเมื่อหมดสัมปทาน ทางอำเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้นที่
ที่มา คำว่าเก้าโจน มาจากคำว่า 9 กระโจน อาจเป็นเพราะมีน้ำตกอยู่ 9 ชั้น แต่ละชั้นไม่ไกลกันมาก จึงเปรียบเหมือนกับว่ากระโจนเพียง 9 ครั้ง ต่อมานักท่องเที่ยวรู้จักมากขึ้น เกิดการเข้าใจผิดว่าชื่อ “น้ำตกเก้าโจร” ฟังดูเหมือนแหล่งซ่องสุมของโจร จึงเปลี่ยนเป็นชื่อน้ำตกเก้าชั้นแทน

การเดินไปชมน้ำตก จากลานจอดรถเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงบริเวณน้ำตกชั้นล่าง ซึ่งสามารถเดินเท้าขึ้นไปถึงชั้นสุดท้ายได้ระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ค่าเข้าชม รถยนต์ รถตู้ รถปิกอั๊พ คันละ 30 บาท รถบัส 100 บาท

เดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกเก้าชั้น

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีความยาวประมาณ 4.8 กิโลเมตร ถ้าเดินอย่างช้าๆจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที ระหว่างเส้นทางจะได้พบเห็นสภาพป่าเบญจพรรณริมลำธารบ่อคลึง อันร้อนและแห้งแล้ง ประกอบด้วยพรรณพืชและสัตว์ป่าบริเวณ ทือกเขาตะนาวศรี ตอนกลาง สภาพธรณีน้ำพุร้อน (Hotsprings) และเหมืองดีบุกร้าง
สัตว์ป่าที่ยังพอมีอยู่บ้าง เก้ง, กวาง, ไก่ป่า, ไก่ฟ้าพญาลอ, หมูป่า, กบฑูต (กบภูเขา), นกตะขาบ, นกปรอท, ปลาในน้ำตก เช่น ปลาพลวง
อากาศบริเวณนี้จะร้อนมากระหว่างเวลา 12.00-15.00 น. เวลาที่เหมาะในการเดินศึกษาธรรมชาติควรเป็นเวลาเช้าช่วง 6.00-10.00 น. และเวลาเย็น 16.00-18.00 น. เท่านั้น